verstinė


verstinė
versti̇̀nis, versti̇̀nė bdv. Versti̇̀nis žõdis.

.

Look at other dictionaries:

  • verstinė — 2 verstinė̃ sf. (3b), verstìnė (2) NdŽ 1. Čk, Rd, Btg aukšta bobelė dalgiui kalti: Verstinė̃ i prykaliukas yra dalgiuon kalti DūnŽ. 2. E(Jsv) pentelės kotas, pentikotis. 3. J žr. verstiniai 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • verstinė — 1 verstìnė sf. (2) K, NdŽ, KŽ, LKAI106(Ul); R315, MŽ, MŽ422 įtaisas keturiems žmonėms vienu metu suptis, sūpuoklės: Verstinė, suktinė sūpuoklė N. Žmonės turėjo sūpuokles pavienam ir verstines keturiese rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • verstinėti — verstinėti, ėja, ėjo iter. versti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sūpynė — sūpỹnė sf. (2) K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Alk supỹnė (2) NdŽ; N, L, sū̃pynė (1) KlbXIV62, DūnŽ, Vgr, Rdn, Kv, Up žr. sūpynės: 1. Sū̃pynė pritaisyta iš dviejų virvių ir lentos J. Ans sūpynę pasiejo į balkį ant virvių J. Pasirišdavom sū̃pynes ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • verstinis — 2 verstìnis, ė adj. (2) DŽ, NdŽ, KŽ 1. J.Jabl, Skr, Žvr kuris vartosi ore: Verstìnis karvelis lėkdamas verčias Brb. Laikėm verstìnių karvelių LKKXXIX45(Pns). Verstiniùs karvelius labai greitai vanagas pagauna Alv. 2. iš vytelių padarytas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • verstinys — verstinỹs, ė̃ adj. (3b) žr. 2 verstinis 5: Verstinė̃ siūlė buvo toki, kad nematyti siūlo Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language